Metodiske vanebrud

Metodiske vanebrud

Legende organisationsudvikling handler også om som ledelse at eksperimentere med egen ledelsespraksis, – også der hvor fokus ikke ligger direkte på det at stå i spidsen for forandringsprojektet og ledelsen af medarbejdernes og organisationens læring i sig selv. Men også om at eksperimentere med sin daglige ledelsespraksis.

Refleksion og prøvehandlinger
med legende ledelse

Læring i organisationer kan ske gennem legende eksperimenterende tilgange i teamsamarbejdet – både i måden vi mødes på og tilgangene vi udvikler undervisning sammen på. Nedenfor vises et par eksempler på daglige ledelsesudfordringer samt tilknyttede prøvehandlinger. Materialet udbygges løbende  gennem jeres bud på udfordringer og prøvehandlinger.

 

Klik på citatet og åbn hele beskrivelsen af "Metodiske vanebrud"

Eksempler på ledelsesudfordringer og prøvehandlinger

MUS Samtaler

Afholdelse af MUS-Samtaler foregår oftest i en dialog mellem leder og medarbejder på et kontor ud fra forberedte samtaletemaer. Fokus er status og fremadrettet plan for medarbejderen.

Kunne formatet for MUS udfordres til at være mere legende, eksperimenterende og undersøgende? 

Prøvehandlinger

Prøvehandling A
Skift mødeformatet til en walk and talk  samtale, som er mere åben og forbered hver de 5-10 vigtige overskrifter

Prøvehandling B

Tag udgangspunkt i værdibaserede udsagnskort vedr. trivsel, arbejdsklima, komptenceudvikling, arbejdsopgaver etc.

Prøvehandling C

Forbered hver et oplæg på ca. 5 min. ud fra: Sådan har jeg det - sådan ser jeg dig som leder/medarbejder. Lyt først – så samtale

Tæt på praksis

I arbejdet med kvalitetsudvikling af undervisningen på din skole skal du være medreflekterende i et teammøde med henblik på at flytte fokus fra drift til udvikling.

Hvorfor har vi i vores teamsamarbejde ofte fokus på drift og ikke på udvikling. Hvordan kan vi ændre på dette?

Prøvehandlinger

Prøvehandling A
Samtale om strukturen for et traditionelt teammøde. Bliv enige om en ny struktur, der giver mere plads til pæd. udvikling.

Prøvehandling B
Afhold et teammøde uden traditionel dagsorden men med fx fælles brainstorm på: "Hvordan kan vi gøre eleverne gode til samarbejde?"

Prøvehandling C
Hold et fælles møde med et team og vejledere for at rette fokus mod kompetenceudvikling. Hvordan kan vi gøre undervisningen meningsskabende?

Fagfordeling

Når et nyt skoleår planlægges, er der ofte tale om et kompliceret puslespil, hvor fag, lokaler, faglokaler og lærerressourcer skal gå op i en højere enhed, så rammerne for undervisningen i et nyt skoleår kan gavne eleverne bedst muligt.

Kunne formatet for MUS udfordres til at være mere legende, eksperimenterende og undersøgende? 
Hvordan kan vi udfordre den traditionelle fagfordeling og planlægning af skoleåret? Udgangspunkt i god undervisning Indbygget fleksibilitet for varieret skoledag

Prøvehandlinger

Prøvehandling A
Skift mødeformatet til en walk and talk  samtale, som er mere åben og forbered hver de 5-10 vigtige overskrifter

Prøvehandling B
Tag udgangspunkt i værdibaserede udsagnskort vedr. trivsel, arbejdsklima, komptenceudvikling, arbejdsopgaver etc.

Prøvehandling C
Forbered hver et oplæg på ca. 5 min. ud fra: Sådan har jeg det - sådan ser jeg dig som leder/medarbejder. Lyt først – så samtale