Metodiske vanebrud

Metodiske vanebrud

Legende organisationsudvikling handler også om som ledelse at eksperimentere med egen ledelsespraksis, – også der hvor fokus ikke ligger direkte på det at stå i spidsen for forandringsprojektet og ledelsen af medarbejdernes og organisationens læring i sig selv. Men også om at eksperimentere med sin daglige ledelsespraksis.

Refleksion og prøvehandlinger
med legende ledelse

Læring i organisationer kan ske gennem legende eksperimenterende tilgange i teamsamarbejdet – både i måden vi mødes på og tilgangene vi udvikler undervisning sammen på. Nedenfor vises et par eksempler på daglige ledelsesudfordringer samt tilknyttede prøvehandlinger. Materialet udbygges løbende  gennem jeres bud på udfordringer og prøvehandlinger.

 

Klik på citatet og åbn hele beskrivelsen af "Metodiske vanebrud"

Eksempler på ledelsesudfordringer med idéer og inspiration

Hvad er legende tilgang

Der er blandt lærerne mange forskellige forståelser af, hvad det vil sige at have en legende tilgang, når man holder teammøder eller når man har personalemøder.
Hvad vil det egentlig sige at have en legende tilgang til møder?

Idéer og inspiration

For at blive lidt klogere på, hvad legende tilgange er kunne du fx. se nogle korte videoer om legende tilgange. Der er også mulighed for at dykke ned i et par artikler om legende tilgange.

VIDEOER OG ARTIKLER OM LEGENDE TILGANGE

Legende læring

Ledelsen har ikke en fornemmelse af, hvordan medarbejderne arbejder med legende læring, og medarbejderne efterspørger feedback og dialog samt at vide “hvornår er vi legende nok”?

Idéer og inspiration

Kom tættere på undervisning og medarbejdere ved at observere undervisningsaktiviteter og bliv klædt bedre på til, sammen med lærerne, at drøfte planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

LEG MED DATA
LEDELSE OG LEGENDE EVALUERING

Hvad var det nu dette projekt handlede om?

Hvad var det nu dette projekt handlede om? Måske skal det genopfriskes blandt både medarbejdere og ledere? Styrke det fælles sprog om legens betydning og kvaliteter.

Idéer og inspiration

Genbesøg ressourcen Leg dig klog.
Udvælg og Leg en leg i teamet . Tag en refleksionsrunde med tilhørende brikker med de forskellige legekvaliteter.
Formulér nogle spørgsmål, der samler op på jeres erfaringer med legende læring.

ØLKASSETALEN
LEG DIG KLOG

Legende læring

Vi har ikke et fælles vidensgrundlag. Vi har brug for at have fælles baggrundsviden om hvad legende tilgang til undervisning er og hvad det betyder for os

Idéer og inspiration

Kom tættere på undervisning og medarbejdere ved at observere undervisningsaktiviteter og bliv klædt bedre på til, sammen med lærerne, at drøfte planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

LEG MED DATA
LEDELSE OG LEGENDE EVALUERING