Det legende danskfag

Det digitale danskfag er et materiale I kan bruge I jeres dansk fagteam til at reflektere, videndele og afprøve nye legende og digitale tilgange i danskfaget. Materialet er bygget op som forløb med 4 fagteammøder, hvor der i mellemrummene er lagt op til, at I afprøver noget i jeres klasser. Materialerne bygger på aktionslæringsmodellem med fire fagteammøder og mellemrum med afprøvninger i egen undervisning.

Intention med ressourcesættet: 

  • At få viden om og inspiration til legende tilgange til danskundervisningen
  • At reflektere over og videndele med kollegaer om legende digitale tilgange i danskfaget.
  • At planlægge og udføre prøvehandlinger i egen klasse.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.