Et undersøgende og tænkende klasserum

I matematikundervisningen er meget læring bundet til undersøgende og legende tilgang, men ligeså vigtigt er det, at eleven tænker matematisk og er motiveret og begejstret. I dette forløb vil der være konkrete værktøjer til hvordan du støtter både klasser og den enkelte elev i denne proces.

Intention

Intentionen med dette sæt er at give inspiration til en mere undersøgende og tænkende matematikundervisning, hvor eleverne bliver problemløsende på en undersøgende og legende måde. Det faglige udgangspunkt er algebra med et didaktisk afsæt i undersøgende og tænkende processer. 

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.