Legende tilgange med spil og makerteknologier

Bliv inspireret som team til at eksperimentere med spil og makerteknologier i et sjovt og kreativt aktionslæringsforløb, hvor I selv har mulighed for at udvikle og tænke nyt.

Intention

Hvordan kan man inddrage spil i den faglige undervisning som et middel til engagement og drivkraft i specialundervisningen?Intentionen med dette ressourcesæt er at give inspiration til at videreudvikle et spil i teamet, som kan understøtte en legende tilgang i fagene historie og matematik med fokus på kreativitet og engagement.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.