Vend billedbogen på hovedet 1

Den legende tilgang

Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde eksperimenterende, legende og digitalt med billedbogen i fremmedsprog. Du kan justere materialet, så det passer til dine elever.

Intention med ressourcesættet: 

  • at få viden om og inspiration til en legende tilgang til undervisningen
  • at afprøve forskellige mindre digitale programmer til arbejdet med billedbogen, herunder: Chatterpix, TextingStory og Padlet
  • at planlægge og udføre prøvehandlinger i egen klasse

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.

Videoressourcer

KENDETEGN VED LEG

LAV EN CHATTERPIX

CHATTERPIX – ENGELSK

CHATTERPIX – TYSK

TEXTINGSTORY – TUTORIAL