Battle Box - tænk ud af kassen!

Bliv inspireret i jeres team til at videreudvikle et spil, som kan understøtte en legende tilgang til undervisningen på tværs af fag og rig mulighed for inddragelse af matematiske temaer på mellemtrinnet. (efter idé af Conrad Villemoes)

Intention

Hvad sker der i et læringsrum, hvor elevernes begejstring, innovationslyst og motivation sætter dagsordenen? Et læringsrum med uendelige deltagelsesmuligheder.
Intentionen med dette ressourcesæt er at give inspiration til at videreudvikle et spil i teamet, som kan understøtte en legende tilgang på tværs af fag, men med rig mulighed for inddragelse af matematiske temaer på mellemtrinnet.
Derudover giver sættet uanede muligheder for at rammesætte elevsamarbejde, ikke mindst for elever med udfordringer på dette område.

Legende aktionslæring

Legende aktionslæring

Ressourcerne i denne ressourcepakke er designet til at løse noget forskelligt, alt efter hvor dig og dit team er i jeres udvikling, afprøvning og evaluering af undervisning. Derfor er ressourcer koblet til den fase, I er i, i jeres aktionslæringsforløb. Hensigten er, at I som team sammen er undersøgende på og eksperimenterer med, hvordan I kan arbejde legende med digital teknologi ind i jeres fag og undervisning.