Den gode onlineundervisning

I it-vejlederforeningens blad It og medier havde man i decembernummeret et temanummer om onlineundervisning. Vi bidrog med en artikel om at komme fra nødundervisning til god undervisning gennem legende tilgange.

Læs mere »
Video, artikler og links

Ressourcer

Ressourcer Velkomst video, de fire P’er og legende tilgang Velkommen til projek Distance Learningthrough Play Se videoen her Legende tilgang til undervisningRefleksionsspørgsmål Se videoen her

Læs mere »