Battle Box

Battle Box – tænk ud af kassen! Bliv inspireret i jeres team til at videreudvikle et spil, som kan understøtte en legende tilgang til undervisningen

Læs mere »

Mobilens potentialer

Mobilens potentialer Få inspiration til sammen med eleverne at afdække mobilens potentialer i undervisningen med fokus på en legende, analyserende og undersøgende tilgang. At anerkende

Læs mere »

Leg med målinger

Leg med målinger Matematikinspiration til geometri med inddragelse af uderum og it Gennem deltagelse, eksperimentering, feedback, begejstring og meningsskabende aktiviteter arbejdes der med matematik og

Læs mere »

Leg med flytninger

Leg med flytninger Matematikinspiration til geometri med inddragelse af uderum og it Gennem deltagelse, eksperimentering, feedback, begejstring og meningsskabende aktiviteter arbejdes der med matematik og

Læs mere »

Legende geometri

Legende geometri Bliv inspireret og udfordret i arbejdet med geometriens algoritmer og få idéer til planlægning, gennemførelse og evaluering af en legende tilgang til matematikundervisningen.

Læs mere »

Aktiv deltagelse

Aktiv deltagelse Elevperspektiver Dette materiale består af ressourcer som I kan bruge i jeres fagteam til at forberede, gennemføre og evaluere undervisning der har fokus

Læs mere »